Etablering i utveckling 2020

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
Inget värde angivet
Publikationstyp:
Strategi

En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland

Kontakt