Etablering i utveckling 2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal:

Publikationstyp: Strategi

En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland

Kontakt