Ensamkommande barn som försvinner, samverkansplan för Östergötland 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:8

Diarienummer: 851-5432-2018

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7488-460-9

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Samverkansplanen vänder sig till dig som i ditt arbete möter eller beslutar i frågor som rör ensamkommande barn till exempel inom socialtjänst, boende, skola, sjukvård, polis, frivilligsektor, som god man eller till dig som är intresserad av veta mer om hur samverkansmodellen i Östergötland ser ut.

Kontakt