Energihushållning genom effektreduktion och nyttjande av restvärme – en vägledning för bästa teknik

Om publikationen

Löpnummer:
2020:31
Diarienummer:
5922-2019 426
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89339-01-9
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Denna vägledning riktar sig till dig som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken på en kommun eller länsstyrelse men också till dig som arbetar på ett företag. Materialet är tänkt att användas som vägledningsmaterial vid dialog mellan tillsynsmyndighet och företag. Vägledningen tar upp energihushållning genom effektreduktion och nyttjande av restvärme.

Till denna vägledning finns en kortversion som riktar sig till företag, se ”Använd energi mer effektivt genom effektreduktion och nyttjande av restvärme”, Rapportnr: 2020:35 ISBN 978-978-91-89339-05-7.

Kontakt