Energieffektiva tjänsteresor

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Bild på broschyrens framsida

Många kommuner och landsting genomför ambitiösa åtgärder för att minska energianvändningen i fastigheter och transporter. Ett hinder i arbetet är att transporterna är svåra att följa upp. Det saknas ofta ansvar och rutiner för att följa upp körsträckor och bränsleanvändning – och därmed klimatpåverkan och kostnader. Förbättrad information om tjänsteresor och fordon ger förbättrat underlag för energieffektivisering.

Under 2012-2013 har Länsstyrelsen Östergötland drivit projektet INEKT, på initiativ av kommuner och landsting i Östergötland. Den här broschyren presenterar projektets arbete och resultat. Vi hoppas att den ska kunna inspirera andra organisationer till liknande insatser.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland