Energieffektiva tjänsteresor

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 16

Publikationstyp: Broschyr/folder

Bild på broschyrens framsida

Många kommuner och landsting genomför ambitiösa åtgärder för att minska energianvändningen i fastigheter och transporter. Ett hinder i arbetet är att transporterna är svåra att följa upp. Det saknas ofta ansvar och rutiner för att följa upp körsträckor och bränsleanvändning – och därmed klimatpåverkan och kostnader. Förbättrad information om tjänsteresor och fordon ger förbättrat underlag för energieffektivisering.

Under 2012-2013 har Länsstyrelsen Östergötland drivit projektet INEKT, på initiativ av kommuner och landsting i Östergötland. Den här broschyren presenterar projektets arbete och resultat. Vi hoppas att den ska kunna inspirera andra organisationer till liknande insatser.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland