Energi i miljöprövning - vägledning

Om publikationen

Löpnummer:
2015:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-375-6
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Bild på rapportens framsida

Projektets syfte var bland annat att lyfta frågan om energiaspekter vid tillståndsprövningar samt att redovisning och bedömning av energi- och klimataspekterna utvecklas, samordnas och integreras inom ramen för miljöprövning enligt miljöbalken. Utgångspunkten för projektet är det PM (2013:12) som togs fram av Länsstyrelsen i Dalarnas län inom det s.k. Pilotlänsuppdraget. Projektet har mynnat ut i denna vägledning, tänkt för länsstyrelser i samrådsfasen, miljöprövningsdelegationer (MPD) och för verksamhetsutövare.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland