Elprovfiske 2015-2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-455-5
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
138
Publikationstyp:
Rapport
Framsidan på rapporten visar ett vattendrag som flyter fram genom skogsmiljö.

I Östergötland har det sedan 2003 årligen genomförts elfisken inom den regionala miljöövervakningen. Denna rapport samlar först och främst resultat från fisken mellan 2015–2017, men visar även hur det har sett ut längre tillbaka. Under perioden 2015–2017 har det sammanlagt genomförts nästan 125 stycken elfisken i totalt drygt 60 lokaler i länet.

Miljöövervakningsprogrammet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, kommuner och andra intressenter såsom fiskevårdsområden. Samtliga elfiskeundersökningar har utförts med den standardiserade metodik som finns utarbetad för undersökningsmetoden. Utförare av elfiskena har varit Huskvarna Ekologi

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland