Elprovfiske 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:10
Diarienummer:
502-6860-14
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-382-4
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
61
Publikationstyp:
Rapport
Bild på rapportens framsida

I Östergötland har det sedan 2003 årligen genomförts elprovfisken inom den regionala miljöövervakningen och under 2014 genomfördes det fisken på totalt 42 lokaler runt om i länet. Miljöövervakningsprogrammet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, kommuner och andra intressenter såsom fiskevårdsområden. Samtliga elfiskeundersökningar har utförts med den standardiserade metodik som finns utarbetad för undersökningsmetoden. Utförare av elfiskena 2014 har varit Huskvarna Ekologi.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland