Elprovfiske 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:10
Diarienummer:
502-6727-13
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-351-0
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
114
Publikationstyp:
Rapport
Bild på rapportens framsida.

I Östergötlands län genomfördes sommaren 2013 standardiserade elprovfisken på 47 lokaler i 28 vattendrag inom ramen för länsstyrelsens miljöövervakningsprogram. Programmet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, länets kommuner och andra intressenter. Samtliga elfiskeundersökningar utfördes med den standardiserade metodik som finns utarbetad för undersökningsmetoden. Föreliggande rapport utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Vattendrag och lokaler där elfisken har skett utsågs av uppdragsgivaren.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland