Elprovfiske 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:5

Diarienummer: 502-4699-12

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7488-323-7

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 93

Publikationstyp: Rapport

Bild på rapportens framsida.

I Östergötland finns ett stort antal värdefulla rinnande vatten. Det finns uppväxtområden för havsöring utefter Östersjökusten, stammar av Vättern- och Sommenöring samt flera andra lokala stammar av insjööring. Tillståndet för andra strömlevande fiskarter är dock relativt dåligt känt i länet. I Östergötland har det sedan 2003 årligen genomförts elprovfisken inom den regionala miljöövervakningen och under 2012 genomfördes det fisken på totalt 40 lokaler runt om i länet.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland