Elfiske i Östergötlands län 2018-2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:9
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985917-9-8
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
Framsidan på rapporten

I Östergötland har det sedan 2003 årligen genomförts elfisken inom den regionala miljöövervakningen.
Dessa rapporter samlar först och främst resultat från fisken gjorda under 2018 och 2019 då det totalt genomfördes ca 90 elfisken i totalt drygt 60 lokaler i länet. Vissa lokaler fiskas årligen och andra var tredje år.

Miljöövervakningsprogrammet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, kommuner och andra intressenter såsom fiskevårdsområden. Samtliga elfiskeundersökningar
har utförts med den standardiserade metodik som finns utarbetad för undersökningsmetoden.
Utförare av elfiskena har varit VFK, Vatten & Fiskevårdskonsult IT.

Kontakt