Dokumentation av rödspov. Häckningsframgång i Svartåmynningens naturreservat 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:35
Diarienummer:
512-1426-19
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985917-1-2
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Rapport

Under inventeringen 2019 har det som mest setts 23 exemplar av rödspov. Av dessa var det elva par från början. Två par försvann och av de återstående nio paren, var det åtta par som märkte revir. Av de åtta paren i sin tur, var det två par som gick till häckning. Dessa två par fick ut minst sju ungar. Av de sju ungarna kom tre upp på sina vingar. Om man utgår från att ungfåglarna stannar kvar där de föddes en längre tid, så blev resultatet inte så bra. Endast en ungfågel observerad mot slutet av inventeringstiden.

Kontakt