Djurhållning i Östergötlands skärgård

Om publikationen

Löpnummer:
2014:15
Diarienummer:
510-11851-13
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-356-5
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Denna rapport har till syfte att ta fram underlag för framtida insatser i Östergötlands skärgård som främjar djurhållning och landskapsvård. Målet med rapporten är att ta reda på den befintliga djurhållningssituationen i skärgården samt problemområden och faktorer som påverkar möjligheten för djurhållarna att fortsätta med sina djur.

Totalt sett finns 58 djurhållare som hade betesdjur i januari 2014 inom det analyserade skärgårdsområdet, varav 18 bor på öar utan broförbindelse med fastlandet. Totalt sett har dessa djurhållare ca 2 950 nötkreatur, 2 450 får och 30 getter.

Mer arbete behövs för att utreda hur företagen på öarna kan stärkas och hur man kan få fler att våga satsa och framför allt att detta sedan sker. Utan djurhållare med livskraftiga jordbruksföretag har vi ingen levande skärgård och stora naturvärden står på spel.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland