Det (o)synliga våldet - en fråga för hela kommunen?

Om publikationen

Löpnummer:
2017:6
Diarienummer:
1303-2017-1
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-425-8
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om hur socialtjänsten i länets kommuner arbetar med våld i nära relationer och hedersrelaterad våld och förtryck.

Länsstyrelsen hoppas att undersökningen kan bidra med att identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden på lokal och regional nivå men även främja och stimulera utvecklingen av ett långsiktigt och strategiskt kommunalt och regionalt förhållningssätt i arbetet mot våld.

Kontakt