Den förstärkta informationsinsatsen till unga när det gäller tvångsäktenskap och barnäktenskap - slutrapport

Om publikationen

Löpnummer:
2015:7
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-379-4
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Östergötland fick 2014 i uppdrag av regeringen (2014/266/UC) att se över och förstärka den pågående informationsinsats som Länsstyrelsen utarbetat för att informera barn och unga om relevant lagstiftning, för att uppmärksamma dem om deras rättigheter som samhället har i ansvar att tillgodose.

I december 2011 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag (U2011/7068/UC) att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja, som sedan kom att förlängas med det uppdrag som gavs till Länsstyrelsen 2014 och som redovisas i denna rapport – den förstärkta informationsinsatsen till unga när det gäller tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Kontakt