Delredovisning av regionala resurscentra för våldsutsatta

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 4172–2019

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

 

I denna rapport görs en delredovisning av länsstyrelsernas uppdrag (S2017/07420/JÄM (delvis) att stödja utvecklingen av resurscentra på några platser i landet för personer som utsatts för våld av närstående med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. I denna rapport redovisas detta uppdrag med fokus på de utvalda länens arbete med resurscentrasatsningen. Uppdraget ska slutredovisas 31 mars 2020.

Kontakt