Delredovisning av regionala resurscentra för våldsutsatta

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
4172–2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport

 

I denna rapport görs en delredovisning av länsstyrelsernas uppdrag (S2017/07420/JÄM (delvis) att stödja utvecklingen av resurscentra på några platser i landet för personer som utsatts för våld av närstående med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. I denna rapport redovisas detta uppdrag med fokus på de utvalda länens arbete med resurscentrasatsningen. Uppdraget ska slutredovisas 31 mars 2020.

Kontakt