Bottenfauna i 10 kalkade vattendrag i Östergötland 2003

Om publikationen

Löpnummer:
2003:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-086-1
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport

Medins Sjö- och Åbiologi AB har under våren 2003 utfört bottenfaunaundersökningar i kalkade vattendrag. Sammanlagt har 10 lokaler undersökts. Av dessa lokaler bedömdes åtta som ej eller obetydligt påverkade av försurning och de övriga två lokalerna bedömdes som betydligt påverkade av försurning. En lokal var också betydligt påverkad av näringsämnen. Två rödlistade och två ovanliga arter noterades i undersökningen.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland