Botanisk inventering av Östergötlands skärgård

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1983

Sidantal: 397

Publikationstyp: Rapport

Botanisk inventering av Östergötlands skärgård är en presentation av skärgårdens olika växtmiljöer. Dessutom beskrivs översiktligt för nästan varje ö i hela skärgården, vilka växter som är särskilt vanliga, ovanliga, eller på annat sätt värda ett omnämnande.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland