Botanisk inventering av Östergötlands skärgård

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1983
Sidantal:
397
Publikationstyp:
Rapport

Botanisk inventering av Östergötlands skärgård är en presentation av skärgårdens olika växtmiljöer. Dessutom beskrivs översiktligt för nästan varje ö i hela skärgården, vilka växter som är särskilt vanliga, ovanliga, eller på annat sätt värda ett omnämnande.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland