Botanisk inventering av Bråviken- och Vångaförkastningarna

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1988
Sidantal:
55
Publikationstyp:
Rapport

Bråviken- och Vångaförkastningarna är två riksintressanta naturmiljöer. I rapporten presenteras en botanisk inventering av dessa områden. Sammanlagt redovisas 81 särskilt värdefulla växtmiljöer varav 19 kan betecknas som de mest intressanta. Stora delar av de undersökta områdena upptas av hällmarkstallskog som ibland är urskogsartad. På några platser finns urkalksten som ger upphow till en rik flora. I rapporten ingår också en vegetationskarta över förkastningsbranterna.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland