Biogeografisk uppföljning av grynsnäckor, startinventering med etablering av uppföljningsstationer i Sverige 2013-2018

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-7488-474-6

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport sammanfattar läget i den biogeografiska uppföljningen av grynsnäckor i Sverige Ett arbete som Länsstyrelsen Östergötland samordnar på uppdrag av Naturvårdsverket. Uppföljningsarterna ingår i EU:s Art- och habitat-direktiv, bilaga 2, och deras bevarandestatus ska rapporteras till EU vart sjätte år. Efter fältinventeringar 2013-2018 är startdrevet i uppföljningen fullbordad och referensvärden för uppföljningsarterna finns att utgå från vid utvärdering av framtida uppföljningsomdrev.

Kontakt