Biogeografisk uppföljning av grön mosaikslända Aeshna viridis – inventering och metodiktest 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-458-6
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport

För arter som ingår i EUs habitatdirektiv ska bevarandestatus rapporteras till EU vart 6:e år. Naturvårdsverket bedriver därför så kallad biogeografisk uppföljning för dessa arter. Denna rapport syftar till att fungera som underlag för biogeografisk uppföljning av grön mosaikslända (Aeshna viridis).

Under 2017 inventerades arten för att testa larvhåvning som inventeringsmetodik och för att söka arten i områden där fynd saknas.

Arten söktes på några lokaler med växten vattenaloe (på vilken dess larver ofta lever) längs med Norrlandskusten, på två lokaler med vattenaloe i Mälardalen, på några lokaler med arten och/eller vattenaloe i Östergötland, på en lokal med vattenaloe i Vetlanda, samt på några äldre förekomstlokaler för vattenaloe i Västerviks kommun. Totalt inventerades 20 lokaler och på nio av dessa påträffades grön mosaikslända. På fem av lokalerna hade inte arten påträffats tidigare. En intressant ny lokal är Ljusnan norr om Järvsö, vilken tillsammans med andra fynd i Dalarna och Norrbotten indikerar att arten har en större utbredning norr om Dalälven än vad man tidigare trott. Arten hittades inte på lokalerna i Smålandslänen.

Erfarenheterna från metodiktestet är att larvhåvning är en lämplig metod att använda för inventering av grön mosaikslända inom biogeografisk uppföljning. Fördelarna jämfört med att inventera vuxna sländor är att larvhåvning inte är beroende av soligt och varmt väder och att den kan göras både under vår, sommar och höst då arten har flerårig utveckling. Larven är också relativt lätt att skilja ut från andra larver av mosaiksländor.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland