Besöksräkning i Östergötlands naturreservat 2011-2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985269-5-0
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport

Besöksräkning har gjorts i 25 olika naturreservat i Östergötland under åren 2011-2018. Resultatet av besöksräkningen visar att Tåkern har överlägset flest antal besökare, både per dag, månad och år. Hallstad ängar är det naturreservat som har näst mest besökare. Därefter varierar resultatet beroende på om man jämför vilket reservat som har flest besökare per år, månad eller dag. Generellt är sommarmånaderna mest populärt att besöka reservaten och vanligast är att man besöker ett reservat under lördagen eller söndagen.

Reservaten i Östergötland har graderats i en tregradig skala med 1-3 stjärnor, där 3 stjärnor innebär att reservatet är mest anpassat för besök och friluftsliv. Besöksräkningen visar att några av de 2-stjärniga naturreservaten som t.ex. Klämmesmålens odlingslandskap, Kråkeryd och Idhult har fler besökare än många av de 3-stjärniga. Det finns en del bedömningar och felkällor i materialet så redovisade siffror ska ses som en uppskattning av antal besökare vid respektive reservat.

Kontakt