Berg och grus i Östergötlands län – En inventering utförd åren 1983-1988

Om publikationen

Löpnummer:
1996:2
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1996
Sidantal:
125
Publikationstyp:
Rapport

Den totala tillgången på lämpligt berg för tillverkning av grusersättningsmaterial är god i länet. I inventeringen redovisas totalt 37 bergområden där det finns mer eller mycket mer än 202 miljoner kubikmeter.

Inventeringen i Östergötlands län redovisar 1013 miljoner kubikmeter grus. Av denna volym har 168 miljoner kubikmeter bedömts vara teoretiskt uttagbar.
Den teoretiskt uttagbara volymen är den volym som återstår då områden i naturvärdesklass 1 och de områden som berörs av andra starka intressen har frånräknats. Exempel på sådana intressen är vägar, bebyggelse, kulturmiljövärden, planlagda områden, försvarets markintressen och vattenförsörjningen.


Del 1 omfattar Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshögs kommuner.
Del 2 omfattar Finspång och Norrköpings kommuner.
Del 3 omfattar Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidabergs kommuner.
Del 4 omfattar Boxholm, Kinda och Ydre kommuner.

Ladda ner del under "Ladda ner publikation som pdf".
Del 2-4 finns att ladda ner under rubriken bilagor.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland