Båtelfisken i Östergötland – Inventering av gädda i grunda havsvikar

Om publikationen

Löpnummer:
2020:26
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-9-985918-6-6
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Under april och maj månad år 2020 genomfördes båtelfiske i sex skyddade vikar längs Östergötland läns kustområde i Östersjön. Undersökningen är den första som utförts under ett flertal dygn i brackvatten i Sverige. I varje vik utfördes båtelfisken inom 4–8 olika sträckor med delvis varierande habitat. Målarten var gädda där samtliga observerade individer försökte fångas. Samtliga ålar och gösar försökte även fångas för övriga arter togs enbart ett fåtal individer för att kunna konstatera artförekomsten i vikarna samt hur små storlekar av olika fiskar kan fångas i Östersjön.

Kontakt