Bäckundersökningar i Östergötland Motala 1995 – Vattenkemi, bottenfauna och fiskar i sex bäckar i norra delen av Motala kommun

Om publikationen

Löpnummer:
1997:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
1997
Sidantal:
84
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport redovisar en undersökning av bottenfaunan i sex bäckar i norra delen av Motala kommun.

Bäckarnas karaktär var skiftande. De var på de undersökta platserna strömmande med grus och/eller stenbotten men spände mellan näringsrik renvattenbäck till sur brunvattenbäck.
De vattendrag som uppvisade de högsta aluminiumhalterna var också de som hade de högsta halterna av totalt organiskt kol.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland