Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck - slutredovisning av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämna stöd till insatser

Om publikationen

Löpnummer:
2015:6
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
91-7488-378-7
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
104
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen Östergötland fick i regleringsbrevet för 2014 ansvaret för att samordna slutrapporten av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämna stöd till insatser för att förebygga såväl hedersrelaterat våld och förtryck som att motverka att unga blir gifta mot sin vilja.

Slutrapporten ger en övergripande, nulägesbeskrivning om det arbete som bedrivs runt om i landet för att motverka såväl hedersrelaterat våld och förtryck som barn- och tvångsäktenskap, och ger riktning åt det fortsatta arbetet.

Kontakt