Åtgärdsplan 2019-2023, kalkning i Östergötland

Om publikationen

Löpnummer:
2020-23
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985918-3-5
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Rapport
Bild på rapportens framsida, föreställande ett vattendrag i skogen.

Länsstyrelserna fick den 29 november 2018 i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten att ta fram en regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten.


Föreliggande plan är en uppdatering av länets förra åtgärdsplan som var för åren 2010 - 2015. De största förändringarna, förutom att alla uppgifter är uppdaterade, är att det, för målvattendragen, bland annat tillkommit diagram över okalkad alkalinitet och tillförd alkalinitet, flödesdiagram med provtillfällen samt diagram med flödesförändring med provtillfällen.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland