Återintroduktion av flodpärlmussla i Bulsjöån 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-390-9
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

I juni 2013 utfördes den första återintroduktionen av flodpärlmussla i Bulsjöån. 1000 musslor sattes då ut i åns nedersta del vid Visskvarn nära utloppet till sjön Sommen. Återbesöken tydde på hög överlevnad (10 observerade döda individer) och att musslorna verkade trivas. I maj 2014 gjordes en undersökning av glochidieinfestering vilken påvisade infesterade öringar, om än i låg grad.

Den andra återintroduktionen av flodpärlmussla till Bulsjöån ägde rum den 17 juni 2014 vid Ånestad, en bit uppströms Östersjön. Vid detta tillfälle flyttades 488 musslor som placerades ut på 3 i förväg utvalda lokaler. Förhållandena för introduktionen bedömdes som mycket bra vilket också återbesöken tyder på då inga döda musslor påträffats hittills.

Efterföljande elfiske bör utföras även i samband med föreliggande återintroduktion för att bedöma möjligheterna till rekrytering. Som alternativ eller komplement kan en undersökning av graviditeten hos musslorna utföras vilket dock inte säger lika mycket om den troliga rekryteringsframgången som undersökning av glochidieinfestering.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland