Årsrapport 2018. Länsstyrelsen Östergötlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:5
Diarienummer:
801-13699-17
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-480-7
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
80
Publikationstyp:
Rapport

I rapporten redovisar Länsstyrelsen Östergötland 2018 års genomförande av det nationella uppdraget att bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor (S2017/07421/JÄM).

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft nationella regeringsuppdrag att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdragen har bland annat handlat om informationsspridning till yrkesverksamma, ideellt verksamma, barn och unga samt vårdnadshavare, kunskapshöjning och kompetensutveckling hos yrkesverksamma och vägledning i ärenden rörande hedersrelaterat våld och förtryck.

Kontakt