Årsrapport 2017. Länsstyrelsen Östergötlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:4
Diarienummer:
801-2755-2018-1
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-456-2
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
61
Publikationstyp:
Rapport

I denna rapport redovisar Länsstyrelsen Östergötland arbetet under 2017 med uppdraget att fortsätta driva det Nationella kompetensteamet, inklusive den nationella stödtelefonen.

Syftet med uppdraget är att samordna och stödja arbetet för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft nationella regeringsuppdrag som syftat till att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Kontakt