Årsrapport – Mäns våld mot kvinnor 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:8
Diarienummer:
801-13780
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985269-3-6
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport

Årsrapport om Länsstyrelsen Östergötlands verksamhet inom området mäns våld mot kvinnor under 2018.

Kontakt