Årsrapport – Mäns våld mot kvinnor 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2019:8

Diarienummer: 801-13780

ISBN/ISSN-nr: 978-91-985269-3-6

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Årsrapport om Länsstyrelsen Östergötlands verksamhet inom området mäns våld mot kvinnor under 2018.

Kontakt