Är du eller någon du känner utsatt i hemmet?

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Framsidan på broshyen "Är du eller någon du känner utsatt i hemmet?"

Just nu tvingas många barn och vuxna att vara hemma mer än vanligt. För vissa bidrar det till en särskilt utsatt situation och risken för våld i hemmet ökar. Barn och unga som är hemma mycket tillbringar också ofta mer tid på nätet, vilket kan öka risken att utsättas där.

Vi behöver alla hjälpas åt med att uppmärksamma detta. Om du är orolig att en granne, vän, släkting eller kollega är utsatt för våld i en nära relation är det omtänksamt av dig som medmänniska att agera. Hjälp och stöd finns att få. Länsstyrelsen och Region Östergötland har tillsammans tagit fram en broschyr som handlar om detta.

Kontakt