Använda vatten från naturen - Vad gäller vid vattenuttag från en bäck, å eller sjö?

Om publikationen

Löpnummer: 2019-17

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-985268-2-0

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 10

Publikationstyp: Broschyr/folder

Bild på broschyrens framsida, föreställer ett brusande vattendrag.

Funderar du på att använda vatten från en bäck, å eller sjö? Då finns det en del saker som du behöver känna till. Ett vattenuttag kan orsaka skada i naturen och omfattas av miljöbalken. Du kan behöva anmäla vattenuttaget till länsstyrelsen eller söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Vilka regler som gäller beror på hur mycket vatten du vill ta och hur det påverkar naturen och andra intressen.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland