Använda vatten från naturen - Vad gäller vid vattenuttag från en bäck, å eller sjö?

Om publikationen

Löpnummer:
2019-17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-985268-2-0
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Bild på broschyrens framsida, föreställer ett brusande vattendrag.

Funderar du på att använda vatten från en bäck, å eller sjö? Då finns det en del saker som du behöver känna till. Ett vattenuttag kan orsaka skada i naturen och omfattas av miljöbalken. Du kan behöva anmäla vattenuttaget till länsstyrelsen eller söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Vilka regler som gäller beror på hur mycket vatten du vill ta och hur det påverkar naturen och andra intressen.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland