Använd energi mer effektivt i livsmedelsindustrin (kortversion)

Om publikationen

Löpnummer:
2020:34
Diarienummer:
5922-2019 426
ISBN/ISSN-nr:
978-91-89339-04-0
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Denna vägledning är en kortversion som främst riktar sig till företag men även till dig som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken på en kommun eller länsstyrelse. Vägledningen tar upp energieffektivisering i vanligt förekommande processer inom livsmedelsindustrin.

Denna vägledning är en kort version av vägledningen ”Energihushållning i livsmedelsindustri – en vägledning för bästa teknik”, se rapportnr 2020:30, ISBN 978-91-89339-00-2.

Kontakt