Använd energi mer effektivt genom effektreduktion och nyttjande av restvärme (kortversion)

Om publikationen

Löpnummer:
2020:35
Diarienummer:
5922-2019 426
ISBN/ISSN-nr:
978-978-91-89339-05-7
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Denna vägledning är en kortversion som främst riktar sig till företag men även till dig som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken på en kommun eller länsstyrelse. Vägledningen tar upp energieffektivisering genom effektreduktion och nyttjande av restvärme.

Denna vägledning är en kort version av vägledningen ” Energihushållning genom effektreduktion och nyttjande av restvärme – en vägledning för bästa teknik”, Rapportnr: 2020:31 ISBN: 978-91-89339-01-9.

Kontakt