Ängs- och hagmarker i Östergötland

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1991

Sidantal: 57

Publikationstyp: Rapport

I den här sammanställningen av ängs- och hagmarksinventeringen i Östergötland, ges en översiktlig redovisning av de resultat som uppnåtts i länet. Totalt har inventeringen funnit 16720 hektar naturliga fodermarker med höga natur- och kulturvärden. Denna areal är uppdelad på drygt 2600 objekt.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland