Analys av elfiskestatistik i Östergötlands län, perioden 1990-2013

Om publikationen

Löpnummer:
2015:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-390-9
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Det har under lång tid genererats elfiskedata i Östergötland. Under 2013/2014 genomfördes en undersökning av elfiskestatistik med data mellan 1990-2013. Det gjordes tidstrends- och metaanalyser av öringtätheter samt av VIX (ekologisk status). Resultaten visar på både upp- och nedåtgående trender, men värt att nämna är att metaanalysen av insjööring visar på storskaliga nedåtgående trender. För stationär öring är resultatet istället en uppåtgående trend som tros ha att göra med de natur- och fiskevårdande åtgärder som utförts.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland