Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Acta St Anna -samverkansplan för BSPA området St Anna-Missjö

Om publikationen

Löpnummer:
2011:7
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7488-274-2
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
164
Publikationstyp:
Strategi

Samverkansplanens grundläggande mål är att slå vakt om naturvärdena. Dessa mål behöver gå hand i hand med strävan att ge dagens och morgondagens människor goda förutsättningar att leva och verka i skärgården.

I planen behandlas de problem och åtgärder som bedöms vara mest angelägna för att vi ska nå målet om en god och långsiktig förvaltning av områdets resurser, natur- och kulturvärden. För att nå våra mål behövs samverkan som involverar många aktörer i samhället, myndigheter såväl som enskilda.

Utan bofasta och ett aktivt, varsamt brukande kommer många viktiga förutsättningar för en hållbar förvaltning av områdets värden att gå förlorade.

Kontakt