Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Prioritetsgrunder 2018

Under 2018 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.
  • Insatser som syftar till att skapa förutsättningar för att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder till nyanlända personer.
  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Regionala prioriteringar 2018

Utöver de länsstyrelsegemensamma prioriteringarna har Länsstyrelsen Östergötland i samråd med Integrationsrådet och Integrationsrådets beredningsgrupp beslutat att prioritera insatser med regional ansats samt insatser som syftar till att:

  • främja nyanlända kvinnors väg till arbete och/eller studier
  • främja vägen till arbete och/eller studier för nyanlända kvinnor och män med låg utbildningsnivå

Ansök om medel

Under 2018 har länsstyrelserna 80 miljoner kronor att fördela nationellt inom ramen för § 37. För kommunerna i Östergötlands län finns 3 390 000 kronor att söka. Därutöver tillkommer återbetalade medel från tidigare projekt. 
Sista ansökningsdag är den 14 september 2018.

Informationsbrev §37 2018PDF

Ansökningsformulär med vägledning §37Word

Intyg samverkanspartWord

Stöddokument för jämställdhet §37 2018PDF

Skicka din ansökan digitalt till:
social.hallbarhet.ostergotland@lansstyrelsen.se
Skriv "Ansökan §37" i ämnesraden

Alternativt per post till:
Länsstyrelsen Östergötland
Ansökan §37
581 86 Linköping

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Redovisningsmallar för 2018 kommer.

Redovisningsmallar för 2017

Delrapportsmall § 37 2017länk till annan webbplats

Slutrapportsmall § 37 2017länk till annan webbplats

Redovisningsmallar för 2016

Delrapportsmall §37 2016länk till annan webbplats

Slutrapportsmall §37 2016länk till annan webbplats

Redovisningsmallar för 2015

Delrapportsmall §37 2015länk till annan webbplats

Slutrapportsmall §37 2015länk till annan webbplats

Redovisningsmallar för 2014

Slutredovisninglänk till annan webbplats

Kontakt

Enheten för social hållbarhet