Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Övningar i Östergötland

BränslE 2017

Regional samverkansövning BränslE 2017

I november 2017 genomfördes samverkansövning BränslE 2017. Syftet med övningen är att öva och stärka länets förmåga att hantera kriser, i enlighet med strategin för Samverkan Östergötland. I övningen deltog Länsstyrelsen, Region Östergötland, Försvarsmakten, Polisen, länets samtliga kommuner och Räddningstjänsten Östra Götaland.

I övningen övades deltagarna i larmuppstart, stabsarbete och samverkan. Övningen genomfördes lokalt hos varje deltagare där det egna arbetet skulle genomföras samt samverkan med samtliga övriga deltagare skulle ske.

Konferenser i Östergötland

Totalförsvarskonferens 2018

Länsstyrelserna och näringslivets säkerhetsdelegation bjöd in till en totalförsvarskonferens den 25 oktober 2018.

Syftet med totalförsvarskonferensen var att höja kunskapen och att öka medvetenheten om totalförsvarsfrågor. Dagen behandlade återuppbyggandet av totalförsvaret lokalt, regionalt, nationellt samt näringslivet roll i återuppbyggandet.

Målgrupp för inbjudan är ledningsföreträdare inom näringslivet som redan nu eller framöver bedöms beröras av frågor som berör totalförsvarsplaneringen samt det Regionala rådet för krisberedskap och olyckor i Östergötlands län och Sörmlands län.

Stöd

Kontinuitetshantering

Länsstyrelsen Östergötland bedriver ett arbete med att implementera och stärka kontinuitetshantering inom samhällsviktig verksamhet i länets kommuner. 

Handbok  för processledare i kommuner och verksamheter i Östergötlands län är länkad längst ner på sidan

Det finns även presentationsmaterial och mallar som ni kan ta del av genom att maila samhbygg.ostergotland@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen Östergötland handlägger om skyddsobjekt. Innebörden av skyddsobjekt anges i 7 § Skyddslagen.

Ansökan om skyddsobjekt ÖstergötlandPDF

Kontakt