Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Övningar i Östergötland

BränslE 2017

Regional samverkansövning BränslE 2017

I november 2017 genomfördes samverkansövning BränslE 2017. Syftet med övningen är att öva och stärka länets förmåga att hantera kriser, i enlighet med strategin för Samverkan Östergötland. I övningen deltog Länsstyrelsen, Region Östergötland, Försvarsmakten, Polisen, länets samtliga kommuner och Räddningstjänsten Östra Götaland.

I övningen övades deltagarna i larmuppstart, stabsarbete och samverkan. Övningen genomfördes lokalt hos varje deltagare där det egna arbetet skulle genomföras samt samverkan med samtliga övriga deltagare skulle ske.

Kontakt