Friluftsliv

Länet ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. För att utveckla friluftslivet behöver vi arbeta tillsammans mot samma mål.

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Det är några av utgångspunkterna för Sveriges tio friluftslivsmål som ska uppnås till år 2020.

Det finns tio nationella mål för friluftslivspolitiken. Klicka på länken för mer detaljerad information om varje mål på Naturvårdsverkets webbplats.

1. Tillgänglig natur för allalänk till annan webbplats

2. Starkt engagemang och samverkanlänk till annan webbplats

3. Allemansrättenlänk till annan webbplats

4. Tillgång till natur för friluftslivlänk till annan webbplats

5. Attraktiv tätortsnära naturlänk till annan webbplats

6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutvecklinglänk till annan webbplats

7. Skyddade områden som resurs för friluftslivetlänk till annan webbplats

8. Ett rikt friluftsliv i skolanlänk till annan webbplats

9. Friluftsliv för god folkhälsalänk till annan webbplats

10. God kunskap om friluftslivetlänk till annan webbplats

Vem ansvarar för arbetet?

Naturvårdsverket står för nationell samordning och på regional nivå har Länsstyrelserna en samordnande och vägledande roll. Men det är stat och kommun som tillsammans förvaltar förutsättningarna för friluftslivet genom till exempel uppbyggnad och underhåll av infrastruktur, vägar, anläggningar och genom att skydda friluftsområden som naturreservat. Samverkan mellan stat, kommuner, föreningar och markägare ger möjligheter till åtgärder lokalt som tar oss närmare friluftsmålen.

 

Aktuella projekt i länet

Kommuner, ensamma eller tillsammans med lokala aktörer, kan söka stöd för lokala naturvårdsinsatser (LONA-bidrag) för att delfinansiera olika naturvårdsprojekt. Bidraget kan användas till projekt som främjar friluftslivet.

Lokala naturvårdsinsatser

Lakesperience - projekt om naturturism

Under 2018 -2020 deltar Länsstyrelsen Östergötland i EU- projektet Lakesperience. Lakesperience syftar till att utveckla naturturism runt sjöar och att skapa ett koncept för vandringsleder och marknadsföra detta för den tyska marknaden.

För Östergötlands del är det sjösystemet Kinda Kanal och Eklandskapet i Linköping och Åtvidaberg som omfattas. Projektet innebär flertal workshops tillsammans med företagare för att utveckla olika upplevelsepaket. Målet är 5000 fler tyska besökare till våra destinationer vid projektets avslut.

Länsstyrelsen Östergötland har för projektet totalt beviljats strax under
1 000 000 kronor från den europeiska regionala utvecklingsfonden inom EU-programmet Interreg Central Baltic. I projektet deltar sju partners från Sverige, Finland, Estland och Lettland. Från Sverige deltar Länsstyrelsen Östergötland och Visit Östergötland.

Mer information finns på projektets hemsida www.baltic.org/project/lakesperiencelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Östergötlands friluftsnätverk

Länsstyrelsen samordnar ett regionalt friluftsnätverk i Östergötland, där bland annat kommunerna, Skogsstyrelsen och Region Östergötland finns representerade. I nätverket samverkar vi och utbyter erfarenheter för att inspirera och stötta varandra i friluftslivsarbetet. Målet är att vi tillsammans ska nå de friluftspolitiska målen i Östergötland till 2020.

Tillgängliga natur- och kulturreservat

Skyltar, vandringsleder och grillplatser är exempel på friluftslivsanordningar som underlättar och förgyller ditt besök i våra natur- och kulturreservat. Reservaten förvaltas antingen av Länsstyrelsen eller kommunerna.

Östergötlands natur- och kulturguidningar

Varje år sedan 1999 har Länsstyrelsen tillsammans med de kommuner som vill tagit fram ett gemensamt guideprogram för Östergötland. Syftet är att informera om natur- och kulturvärden och skötsel av våra skyddade områden. Vi hoppas att dessa arrangemang också lockar till mer utevistelse och friluftsliv.

Kontakt

Naturvårdsenheten