En vecka fri från våld 2024

År 2024 infaller En vecka fri från våld vecka 47. Veckan är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN och stödjs av Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges kommuner och Regioner samt länsstyrelserna. Initiativet har varit årligen återkommande och med syftet att våld går att förebygga. Under veckan genomförs kampanjer, föreläsningar och andra insatser runt om i landet och länet. Länsstyrelsen Östergötland vill särskilt uppmärksamma hur våld kan förebyggas och hur vi enskilt och tillsammans kan bidra till en förändring för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Program – En vecka fri från våld

Länsstyrelsen samlar de aktiviteter som kommuner, civilsamhället och regionen arrangerar under och kring vecka 47. I programmet finns de aktiviteter som respektive aktör har anmält. Ta del av programmet för veckan eller anmäl en aktivitet du är med och ordnar på länsstyrelsens kalendarium.

Programmet för En vecka fri från våld

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem och ett av de allvarligaste uttrycken för ett samhälle som inte är jämställt.

Våld hindrar kvinnor, män och barn från att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och orsakar ett stort lidande för utsatta. Mäns våld mot kvinnor innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Våld förekommer överallt i samhället - i hemmet, på internet, på läktaren och ute på våra gator och torg. Det går ut över barn, unga, vuxna och äldre och kan exempelvis vara i form av fysiskt- psykiskt- sexuellt eller ekonomiskt våld. Sammantaget är dock att män generellt är överrepresenterade i våldsstatistiken och mer specifikt som våldsutövare gällande våld i nära relation. Vi vet att våldet får allvarliga konsekvenser och kostnader för både individen som för samhället i stort.

Forskning visar att vi genom tidiga, strukturerade och förebyggande insatser kan minska såväl lidande som samhälleliga ekonomiska utgifter.

Ett av Länsstyrelsen Östergötland uppdrag är att möjliggöra samverkan i länet. Genom att samla aktiviteter som sker i länet på länsstyrelsens hemsida vill vi skapa möjlighet för såväl yrkesverksamma som privatpersoner att få överblick över vilka aktiviteter som finns att ta del av under veckan. Vi vill även ge information om hur du kan engagera dig i frågan att förebygga och förhindra mäns våld mot kvinnor.

Inget att vänta på – Handbok i våldsförebyggande arbete

Handboken ”Inget att vänta på” samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg. Handboken vänder sig primärt till yrkesverksamma inom såväl offentlig som privat och ideell sektor.

Handboken berör främst hur ett våldsförebyggande arbete kan integreras i befintliga strukturer med mandat och resurser för ett långsiktigt hållbart utvecklingsområde. Den tar upp hur våld kan beskrivas och behov identifieras så att det motiverar till förebyggande satsningar, blir möjligt att avgöra avvägda prioriteringar och att utvärdera om önskvärda resultat uppnåtts.

Handboken "Inget att vänta på" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En tillvaro fri från våld

Filmen en tillvaro fri från våld ger exempel på vad du och vi kan göra för att bidra till en förändring. I filmen beskrivs bland annat våldspyramiden, de tre förändringsprinciperna och förslag på strategier för att förebygga våldsamma situationer.

I slutet av filmen finns instruktioner om materialet "En kortlek fri från våld" Filmen och materialet är framtagen av Länsstyrelsen Västra Götaland tillsammans med Borås stad.

Beställ material hos Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du utsatt för våld eller har ett våldsamt beteende?

Länsstyrelsen och Region Östergötland har tagit fram en broschyr med information och kontaktuppgifter där du kan söka stöd och hjälp.

Vid pågående brott eller en akut situation ring 112.

Broschyr: Är du eller någon du känner utsatt i hemmet?Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss