Restriktioner för minskad smittspridning

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat åtgärder för att minska trängsel och bromsa smittspridningen.

Krisinformation.se: Detta gäller just nu Länk till annan webbplats.

Plan vid successivt minskad smittspridning

Regeringen har presenterat en plan i olika nivåer för hur åtgärder mot covid-19 kan anpassas till en succesivt minskad smittspridning.

Folkhälsomyndigheten: Anpassning av åtgärder i olika nivåer mot spridning av covid-19 Länk till annan webbplats.

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler Länk till annan webbplats.

Covid-19-lagen

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen ansvarar för att lagen följs och arbetar med information och tillsyn för att hjälpa länets verksamheter att vidta rätt åtgärder.

Mer om Covid-19-lagen och Länsstyrelsens tillsyn Länk till annan webbplats.

Kontakta oss för stöd och råd om covid-19-lagen:

E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 55 88 mellan klockan 09.00–15.00 på helgfria vardagar

Smittskydd på serveringsställen

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen ger kommunerna fler verktyg för en effektiv tillsyn av restauranger och andra serveringsställen.

Mer information om smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar med mera Länk till annan webbplats.

Kontakt