Information om provtagning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet

Eftersom provtagningskapaciteten i Östergötland numera är god tas Länsstyrelsens insats att identifiera samhällsviktig verksamhet för prioriterad provtagning bort. All provtagning sker via regionen och bokas via 1177.

Kontakt