Stöd till hyresbostäder och bostäder för studenter

Ska du bygga eller renovera bostäder? Du kan få stöd för nya hyresbostäder och för bostäder för studenter.

Länsstyrelsen handlägger och beslutar om olika typer av stöd för dig som vill bygga nya bostäder för studerande eller hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist.

Viktig information om stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande

Den 1 februari 2020 återinfördes investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder i en något förändrad form.

Den nya ändrade förordningen tillämpas vid handläggning av alla inkomna ansökningar, även de som kommit in till Länsstyrelsen före förordningen trädde i kraft. Observera att det finns övergångsbestämmelser för vissa av kraven i förordningen.

Förordningen som gäller från 1 februari 2020 hos Riksdagenlänk till annan webbplats

Har du redan fått stöd beviljat?

Du som redan har fått beslut om stöd påverkas inte. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd kommer pengarna betalas ut som planerat.

Meddela Länsstyrelsen om ändringar

Meddela Länsstyrelsen om ditt projekt ändras så att uppgifterna i din ansökan/ärende alltid är aktuella.

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2020-08-27

Hyresbostäder och bostäder för studerande

Du kan ansöka om stöd om du ska bygga eller bygga om så att det tillkommer nya bostäder. Stödet kan ges till hyresbostäder och kooperativa hyresrätter i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Stödet gäller också bostäder av en viss typ som det finns brist på i en kommun.

Stöd till bostäder för studerande lämnas till bostäder i eller i anslutning till kommuner där det finns universitet, högskola, annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola.

På Boverkets webbplats finns mer information om stödet.

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ansök om stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Du måste ansöka om stöd innan projektet påbörjas. Länsstyrelsen ansvarar för handläggning och beslutar om stöd.

Ansök om stöd genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar hos Boverket länk till annan webbplats

Skriv ut, skriv under och skicka in den till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Stödet för renovering och energieffektivisering är stoppat och ska avvecklas. I december 2018 fattade riksdagen beslut om budget för 2019 och i denna budget finns inte några pengar till stödet. Inga nya ansökningar om stöd kan därför beviljas efter den 31 december 2018.

Har du redan fått stöd beviljat?

Du som redan har fått beslut om stöd påverkas inte. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd kommer pengarna betalas ut som planerat.

Har du ansökt om stöd, men ännu inte fått det beviljat?

Handläggningen av ärenden fortsatte fram till årsskiftet 2018/2019, så långt pengarna räckte. Efter årsskiftet kan Länsstyrelsen inte ta några fler beslut.

Om stöd för renovering och energieffektivisering hos Boverketlänk till annan webbplats

Kontakt

Handläggare för stöd och bidrag