Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Stödet söks av hyresvärden i efterhand. Ansökan kan göras från den 1 juli 2020.

På den här sidan hittar du grundläggande information om stödet. Boverket uppdaterar även löpande med mer detaljerad information på sin webbplats.

Boverkets frågor och svar om stödetlänk till annan webbplats

Den 15 maj höll Boverket ett webbseminarium som bland annat handlade om det tillfälliga lokalhyresstödet. Om du missade webbseminariet kan du se det i efterhand på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Varför har regeringen infört ett nytt stöd?

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget har särskilt påverkat verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen, handeln samt vissa andra branscher. För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av coronaviruset har regeringen beslutat att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher.

Vad innebär stödet?

En hyresvärd som har träffat en överenskommelse om rabatt på lokalhyran för en hyresgäst i en utsatt bransch har möjlighet att ansöka om statligt stöd för en del av denna rabatt. Information om hur mycket stöd som kan ges kan du läsa längre ner på den här sidan.

Vem kan söka stödet?

Stödet kan sökas av hyresvärdar som slutit avtal om sänkt fast hyra av lokal med hyresgäster under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Hyresgästen ska under perioden vara verksam i en bransch som omfattas av stödet.

Vilka branscher är aktuella?

Sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Här omfattas exempelvis butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt arrangemang av kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård.

De branscher som omfattas av stödet finns upptagna i förordningen i form av koder för svensk näringsgrensindelning (SNI). SNI-koden är den kod som anges till Skatteverket när man registrerar sitt företag.

Lista över vilka branscher som omfattas av stödetlänk till annan webbplats

Vad krävs för att få stöd?

Förutsättningarna för att kunna söka stöd är att:

 • Ett avtal om hyra av lokal, där hyran helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor, har tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020.
 • Hyresgästen som anges i avtalet ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
 • Överenskommelsen om rabatt på lokalhyra, under perioden 1 april till och med 30 juni 2020, ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020.
 • I överenskommelsen ska den nya hyran understiga det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period (enligt det hyresavtal som gällde 1 mars 2020) och i övrigt ska villkoren vara oförändrade.

Hur mycket stöd kan jag få?

Stöd kan ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga den rabatt som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till och med 30 juni. Stödet kan dock aldrig bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Hur ansöker jag?

Det är hyresvärden som ansöker om stödet. Sju länsstyrelser har uppdraget att handlägga och fatta beslut om stödet. Vilken länsstyrelse som gäller för aktuellt län framgår av listan nedan. Ansökan kommer att göras via en e-tjänst som Boverket håller på att ta fram. När e-tjänsten är klar kommer vi att publicera en länk till den.

Länsstyrelser som handlägger ansökningar om stöd

 • Länsstyrelsen i Stockholms län om fastigheten ligger i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län.
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län om fastigheten ligger i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län.
 • Länsstyrelsen i Skåne län om fastigheten ligger i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län.
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län om fastigheten ligger i Hallands eller Västra Götalands län.
 • Länsstyrelsen i Dalarnas län om fastigheten ligger i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län.
 • Länsstyrelsen i Västernorrlands län om fastigheten ligger i Jämtlands eller Västernorrlands län.
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län om fastigheten ligger i Västerbottens eller Norrbottens län.

När ansöker jag?

Stödet kan sökas från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 augusti 2020.

När betalas stödet ut?

Stödet betalas ut i anslutning till länsstyrelsens beslut.

Vem gör vad?

Länsstyrelserna ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut. Vilken länsstyrelse som ansvarar för handläggningen framgår av listan ovan. Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar med att samordna länsstyrelsernas kommande hantering av stödet.

Boverket har rollen att ta fram ansökningsformulär och e-tjänst för stödet samt att betala ut beviljat stöd.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland