Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Goda exempel och vägledning

Ett långsiktigt mål med grön infrastruktur är att arbetet ska bidra till att nå miljömålen och göra skillnad i landskapet genom konkreta insatser. Både nationellt och regional skapas goda exempel att inspireras av.

Vad kan jag som lantbrukare göra?

Jordbruksverket har samlat inspiration och tips för hur man ökar mångfalden på slätten samt hur man genom bete av skog, bryn, åkerholmar, dikes- och vägrenar kan skapa hållbara landskap för många både växter och djur.

Läs om ett rikt odlingslandskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om hur du kan förbättra mångfalden på slätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om bete av skogar, bryn, åkerholmar, dikes- och vägrenar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelserna har tagit fram tips för hur du med enkla åtgärder på din mark kan få både en bättre skörd och ge livsutrymme för ovanliga arter.

Läs receptsamlingen för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver vattenmiljöer skötas?

I rinnande vatten och sjöar behövs ibland åtgärder, tex kan det vara bra att avsätta mark som kan översvämmas intill ett vattendrag, lämna skuggande zoner av träd utmed vattendrag, ta bort vandringshinder för fisk mm. Många åtgärder i vatten kräver att man först får tillstånd för vattenverksamhet, alternativt för enklare åtgärder bara anmälan innan man sätter igång.

Verktygslåda för naturvård i vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se en film om att anlägga våtmark i odlingslandskapet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det går att söka bidrag till våtmarker från landsbygdsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om våtmarker på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om tillstånd och anmälan för vattenverksamhet

Restaurering av strandängar och ekhagar i Nyköping

Återställande av vattendrag i Lögdeälven

Återställande av vattendrag i Klingavälsån och Fyledalen

Fjärilslandskapet i Jämtkrogen

Lövsuccé

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland