Elda säkert i naturen

Under vår och sommar är det ofta torrt i skog och mark. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i okontrollerad brand. Var därför alltid försiktig om du eldar eller grillar och ha alltid släckutrustning nära till hands. Det är du som eldar eller grillar som ansvarar för säkerheten.

Bild på vedträd som brinner

Länsstyrelser och kommuner kan utfärda eldningsförbud, information om sådana beslut finns alltid på respektive webbplats. Även om Länsstyrelsen inte har utfärdat eldningsförbud kan det förekomma lokala eldningsförbud.

Ta alltid reda på om eldningsförbud råder innan du börjar elda. Det är du som eldar eller grillar som är ansvarig för säkerheten. Var alltid försiktig och ha tillgång till släckutrustning.

Räddningstjänsterna har på sina respektive webbplatser bra information om hur man eldar säkert. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har på webbsidan DinSäkerhet.se råd om vad man ska tänka på när man eldar, hur man ska släcka en eld och vad man ska göra om elden sprider sig.

Ta del av informationen på DinSäkerhet.selänk till annan webbplats

Ta också hänsyn till rådande väderlek om det är lämpligt att elda eller grilla.

Följ brandriskprognosen på SMHI:s webbplatslänk till annan webbplats

Avrådan om eldning

Det är räddningstjänsterna som har bäst kunskap om eldning och hur man undviker att eld sprider sig. Räddningstjänsterna kan i vissa fall även avråda om eldning, trots att förbud inte gäller. Aktuell information finns hos räddningstjänsten:

Räddningstjänsten Östra Götalandlänk till annan webbplats

Räddningstjänsten i Finspånglänk till annan webbplats

Räddningstjänsten i Motala och Vadstenalänk till annan webbplats

Räddningstjänsten i Kindalänk till annan webbplats

Räddningstjänsten i Ydrelänk till annan webbplats

Räddningstjänsten i Ödeshöglänk till annan webbplats

Anmäl alltid eldning i förväg

Ska du elda ska du alltid anmäla det i förväg så att räddningstjänsten känner till att du eldar. Då behöver de inte skicka ut bilar i onödan. I och med att de även känner till din eldning kan de lugna andra som eventuellt ringer in och tror att det brinner okontrollerat.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland