Överförmyndare

En överförmyndare har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Om du har synpunkter på en överförmyndare kan du kontakta Länsstyrelsen.

Alla kommuner har en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som har tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Länsstyrelsen i sin tur har tillsyn över överförmyndarna och genomför regelbundna inspektioner hos dem. I tillsynen granskar vi om deras handläggning följer lagar och förordningar och om handläggningar i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt.

Vi kan även granska en överförmyndare efter exempelvis en anmälan.

Har du synpunkter på en överförmyndare?

För att lämna in synpunkter på en överförmyndare kan du ringa, mejla eller skicka ett brev till Länsstyrelsen.

Om du har synpunkter på en förmyndare, god man eller förvaltare ska du vända dig till överförmyndaren i kommunen. Vi har inte tillsyn över förmyndare, goda män och förvaltare.

Länsstyrelsen i Östergötland hanterar överförmyndarärenden i Östergötlands, Kalmar och Jönköpings län.

Nationella riktlinjer för överförmyndare

Länsstyrelserna har i uppdrag, genom Regeringsbeslut den 3 maj 2018, Ju2018/02627/L2, tagit fram riktlinjer för överförmyndare och ställföreträdare m.m. Nedan är det underlag som redovisades till Regeringskansliet den 30 april 2019:

Förordnade ställföreträdares redovisningPDF

Legala förmyndares redovisningPDF

Kontroll av en persons lämplighet som ställföreträdarePDF

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland