Uppföljning av pollinatörer inom projekt LIFE RestoRED - LIFE19NATSE000172

Pollinatörsfaunan samt blomrikedomen har undersökts i Natura 2000-området Misterfall. Området ingår under perioden 2021–2027 i projekt LIFE RestoRED som syftar till att restaurera hotade naturtyper. För att kunna anpassa de planerade restaureringsåtgärderna genomfördes den första inventeringen av pollinatörer och blomrikedom innan restaureringsarbetets start. Målet är att följa upp med en ny inventering efter genomförd restaurering om cirka fem år. Inventeringen genomfördes vid fyra tillfällen under perioden maj-juli 2022.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=196&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss