Uppföljning av fladdermöss inom projekt LIFE RestoRED - LIFE19NATSE000172

Fladdermusfaunan har undersökts i Natura 2000 områdena Misterfall SE0230292 och Djursö SE0230158. Båda områden ingår under perioden 2021 – 2027 i projekt LIFE RestoRED som syftar till att restaurera hotade naturtyper. För att kunna anpassa de planerade restaureringsåtgärderna genomförs den första inventeringen innan restaureringsarbetets start. Målet är att den sedan följs upp med en ny inventering efter genomförd restaurering om cirka fem år. Inventeringen utfördes med autoboxar som sattes upp på lämpliga platser under två nätter under sommaren 2021 på båda lokalerna, samt ytterligare en gång under två nätter sommaren 2022 på Djursö.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=188&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss